17. 10. 2019  6:06 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Súradnicové meranie

Garant: prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Objektivizácia postupov pri výbere lokalizácie meraných bodov, ich počtu a v odporúčaní typu ich náhradného prvku. Kvantifikácia výsledkov a detailná analýza iných meracích metód a ich porovnanie so súradnicovými meraniami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:1/1087/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0