Jul 16, 2019   12:26 p.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Informačný systém o podmienkach obrábania VKL laserom pre požiadavku integrity povrchu

Supervisor: prof. Ing. Jozef Zongor, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Integrita obrobeného povrchu - drsnosť, presnosť, spevnenie, zvyškové napätia, morfológia po obrobení uvedenými technológiami je v súčasnej dobe nie na úrovni vyhovujúcej pre objektívnu predikáciu prevádzkových vlastností výrobku. Výskumom v tejto oblasti chceme poskytnúť poradenský systém pre užívateľov týchto technológií a vytvorením informačnej databázy o pomeroch obrábania a ich vplyvu na integritu povrchu metematickým modelovaním, predstaviť možnosti ovplyvnenia požadovaných exploatačných vlastností produkcie týmito technológiami.
Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra výrobných systémov (FME)
Project identification:1/1088/04
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:30. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0