16. 10. 2019  9:19 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Informačný systém o podmienkach obrábania VKL laserom pre požiadavku integrity povrchu

Garant: prof. Ing. Jozef Zongor, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Integrita obrobeného povrchu - drsnosť, presnosť, spevnenie, zvyškové napätia, morfológia po obrobení uvedenými technológiami je v súčasnej dobe nie na úrovni vyhovujúcej pre objektívnu predikáciu prevádzkových vlastností výrobku. Výskumom v tejto oblasti chceme poskytnúť poradenský systém pre užívateľov týchto technológií a vytvorením informačnej databázy o pomeroch obrábania a ich vplyvu na integritu povrchu metematickým modelovaním, predstaviť možnosti ovplyvnenia požadovaných exploatačných vlastností produkcie týmito technológiami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:1/1088/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:30. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0