19. 9. 2019  0:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí

Garant: doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Využitie umelých neurónových sietí na dôkladnú analýzu emitovaného signálu v tekutinových systémoch na identifikáciu fyzikálneho pôvodu vzniku ultrazvukových emisií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydraulických strojov (SjF)
Identifikácia projektu:1/1090/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0