Oct 22, 2019   7:59 a.m. Sergej
Academic information system

Projects


Architectural/Urban and Hygiene Principles of Creating Small-Scale Production Facilities Due to Restructuring of Industrial Production

Supervisor: doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby žiada sa návrat aj k malovýrobným formám, ktoré vo fungujúcom trhovom hospodárstve majú nezastupiteľné miesto. Typológia architektonicko - urbanistického riešenia malovýrobných komplexov v náväznosti na bývanie pomôže čerpať pre tieto účely určené podporné fondy av konečnom dôsledku pomôže riešiť nezamestnanosť hlavne malých sídiel.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Architecture II (FA)
Project identification:1/1146/04
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0