18. 9. 2019  19:36 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby.

Garant: doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby žiada sa návrat aj k malovýrobným formám, ktoré vo fungujúcom trhovom hospodárstve majú nezastupiteľné miesto. Typológia architektonicko - urbanistického riešenia malovýrobných komplexov v náväznosti na bývanie pomôže čerpať pre tieto účely určené podporné fondy av konečnom dôsledku pomôže riešiť nezamestnanosť hlavne malých sídiel.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav Architektúry II. (FA)
Identifikácia projektu:1/1146/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0