21. 10. 2019  7:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.UISI FIIT+421 (2) 21 022 2042.04, 3.04

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ