25. 5. 2020  4:58 Urban
Akademický informačný systém

Projekty


Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
ExtSub
+421 (2) 21 022 2042.04, 3.04

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ