27. 5. 2020  5:57 Iveta
Akademický informační systém

Projekty


Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstatou projektu je využitie adaptívnych hypermédií pre e-vzdelávanie, konkrétne pre oblasť výučby programovania. V projekte sa sústredíme na návrh štruktúry adaptívneho výučbového systému a techniky, ktorými sa dosahuje prispôsobenie prezentácie textu, obsahu, či navigácie. Ako základný objekt pre prispôsobovanie budeme považovať študenta. Na základe vytvoreného modelu študenta sa pri prispôsobovaní budú brať do úvahy rôzne charakteristiky študenta (napr. úroveň jeho vedomostí, preferované spôsoby učenia, predchádzajúca práca so systémom) a tiež procesu učenia. Prispôsobovať sa bude samotný prezentovaný obsah (napr. úroveň podrobnosti), jeho vzhľad a tiež navigácia. Výstupom projektu bude príspevok do oblasti nových metodík vzdelávania s využitím Internetu a jeho služby WWW ako aj vytvorenie webového systému na výučbu programovania v rôznych programovacích paradigmách prostredníctvom riešených príkladov jednoduchých programov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:
3/2069/04
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0