31. 10. 2020  18:26 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Projekty


Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je využitie adaptívnych hypermédií pre e-vzdelávanie, konkrétne pre oblasť výučby programovania. V projekte sa sústredíme na návrh štruktúry adaptívneho výučbového systému a techniky, ktorými sa dosahuje prispôsobenie prezentácie textu, obsahu, či navigácie. Ako základný objekt pre prispôsobovanie budeme považovať študenta. Na základe vytvoreného modelu študenta sa pri prispôsobovaní budú brať do úvahy rôzne charakteristiky študenta (napr. úroveň jeho vedomostí, preferované spôsoby učenia, predchádzajúca práca so systémom) a tiež procesu učenia. Prispôsobovať sa bude samotný prezentovaný obsah (napr. úroveň podrobnosti), jeho vzhľad a tiež navigácia. Výstupom projektu bude príspevok do oblasti nových metodík vzdelávania s využitím Internetu a jeho služby WWW ako aj vytvorenie webového systému na výučbu programovania v rôznych programovacích paradigmách prostredníctvom riešených príkladov jednoduchých programov.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:
3/2069/04
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0