16. 9. 2019  12:08 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext

Garant: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.ext FA [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ