17. 8. 2019  20:01 Milica
Akademický informační systém

Projekty


Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext

Garant: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:19. storočie v kontexte historického vývoja architektúry predstavuje jednu z najmenej prebádaných oblastí. V európskom vzdelávacom priestore chýbajú publikácie, ktoré by podrobnejšie informovali o zdrojoch, špecifikách i spoločných platformách diania na poli národných architektúr a zároveň ich aj konfrontovali s dianím európskym. Predložený projekt by mal zaplniť uvedenú medzeru.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav dejín a teórie architektúry (FA)
Identifikace projektu:3/2216/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0