17. 6. 2019  10:39 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Zavedenie predmetu KVALITA ŠKOLY do učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia a experimentálne overenie výučby tohto predmetu

Garant: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Kvalita vzdelávania predstavuje aj jednu z priorít projektu Milénium. Pretože v príprave budúcich učiteľov sa problematike kvality školy venuje iba malá pozornosť, prípadne problematika úplne absentuje, navrhovaný projekt sa snaží tento problém riešiť. Jeho podstatou je návrh kurikula predmetu Kvalita školy, napísanie príslušného učebného textu a ich experimentálne overenie v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikace projektu:3/2380/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.zodpovedný riešiteľ