27. 6. 2019  5:03 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie predmetu KVALITA ŠKOLY do učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia a experimentálne overenie výučby tohto predmetu

Garant: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Kvalita vzdelávania predstavuje aj jednu z priorít projektu Milénium. Pretože v príprave budúcich učiteľov sa problematike kvality školy venuje iba malá pozornosť, prípadne problematika úplne absentuje, navrhovaný projekt sa snaží tento problém riešiť. Jeho podstatou je návrh kurikula predmetu Kvalita školy, napísanie príslušného učebného textu a ich experimentálne overenie v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:3/2380/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.zodpovedný riešiteľ