26. 8. 2019  4:30 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Permanentné magnety na báze karbidov a nitridov zliatín kovov vzácnych zemín

Garant: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:1/9421/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0