26. 8. 2019  4:33 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia porúch v mechanických sústavách

Garant: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/0297/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0