19. 10. 2019  7:38 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov

Garant: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikácia projektu:1/0296/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0