18. 11. 2019  4:06 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-014702
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0