7. 6. 2020  12:18 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
ext FCHPT
+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ