21. 10. 2019  10:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ