25. 9. 2020  3:00 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
APVT-20-014702
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0