19. 11. 2019  13:50 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach.

Garant: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.OPAF ÚPSP FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ