24. 10. 2020  0:27 Kvetoslava
Akademický informační systém

Projekty


Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach.

Garant: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Celkový objem ohrozených dokumentov a rukopisov určených na záchranu v SR je 13,1 mil. ks. Z nich každý rukou písaný list, či listový súbor obsahuje prechodné prvky (najmä meď a železo), ktoré znásobujú procesy deštrukcie a degradácie podkladových lignocelulózových materiálov. Predkladaný projekt je zameraný na sledovanie reakcií a kinetiky procesu starnutia dokumentov modernými optickými a spektrálnymi metódami. Získané poznatky majú viesť k výberu materiálu a nových postupov vedúcich k predĺženiu životnosti a zvýšeniu kapacity ochrany historických dokumentov a rukopisov za prijateľných ekonomických a ekologických podmienok.
Druh projektu:
APVV ()
Pracoviště:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:
APVT-20-034202
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0