18. 1. 2020  1:00 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach.

Garant: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Celkový objem ohrozených dokumentov a rukopisov určených na záchranu v SR je 13,1 mil. ks. Z nich každý rukou písaný list, či listový súbor obsahuje prechodné prvky (najmä meď a železo), ktoré znásobujú procesy deštrukcie a degradácie podkladových lignocelulózových materiálov. Predkladaný projekt je zameraný na sledovanie reakcií a kinetiky procesu starnutia dokumentov modernými optickými a spektrálnymi metódami. Získané poznatky majú viesť k výberu materiálu a nových postupov vedúcich k predĺženiu životnosti a zvýšeniu kapacity ochrany historických dokumentov a rukopisov za prijateľných ekonomických a ekologických podmienok.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:APVT-20-034202
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0