18. 7. 2019  19:34 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov.

Garant: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.ÚBT FCHPT+421 (2) 59 325 254SB 313
Ing. Vladimír Sitkey, CSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ