14. 11. 2019  17:18 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexné spracovanie lucerny siatej ako obnoviteľného zdroja energie kombináciou klasických a biotechnologických postupov.

Garant: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-99-005002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:14. 09. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0