Nov 12, 2019   7:17 p.m. Svätopluk
Academic information system

Projects


Improving cognitive skills of industrial robot

Supervisor: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zameriava na zlepšenie priemyselného robota v oblasti asistencie pri montáži zostáv súčiastok. S tým súvisí vývoj nových alebo existujúcich algoritmov strojového učenia typických pre novú generáciu priemyselných servisných robotov schopných prevádzky v dynamickom prostredí reálneho sveta a so zlepšenými schopnosťami ako autonómia a adaptabilita, ako aj schopnosť bezpečnej interakcie na pracovisku s ľuďmi.
Kind of project:Motivačný program STU ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project identification:Horizon H2020
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2015
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0