19. 10. 2019  21:51 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie kognitívnych schopností priemyselného robota

Garant: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na zlepšenie priemyselného robota v oblasti asistencie pri montáži zostáv súčiastok. S tým súvisí vývoj nových alebo existujúcich algoritmov strojového učenia typických pre novú generáciu priemyselných servisných robotov schopných prevádzky v dynamickom prostredí reálneho sveta a so zlepšenými schopnosťami ako autonómia a adaptabilita, ako aj schopnosť bezpečnej interakcie na pracovisku s ľuďmi.
Druh projektu:Motivačný program STU ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:Horizon H2020
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0