23. 10. 2019  15:35 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Rozkľúčenie potenciálu využitia rias ako zdroja biopalív

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti produkcie rôznych druhov biopalív z rias kombinovanými viacstupňovými metódami.
Druh projektu:Motivačný program STU ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:HORIZON 2020
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0