12. 12. 2019  2:12 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 063Dekanat
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ