23. 10. 2019  10:49 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie inovatívnej konkurencieschopnej technológie pre trvaloudržateľnú produkciu nízkouhlíkovej energie, založenej na využití Hydrothermal Liquefaction (HTL) v kombinácii a anaeróbnou digesciou s použitím rias dotovaných oxidom uhličitým, zachytávaným z priemyselných zdrojov.
Druh projektu:Motivačný program STU ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:horizon 2020
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0