Nov 21, 2019   1:58 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY

Supervisor: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je cestou k znižovaniu emisií CO2. So zvyšujúcim sa podielom obnoviteľnej energie však zároveň rastie potreba skladovania vyrobenej energie. Je preto potrebné vyvinúť novú generáciu technológií pre skladovanie energie s vyšším výkonom, dostupnosťou, životnosťou, výkonom, bezpečnosťou a nižšími nákladmi. Tieto nové a vylepšené technológie skladovania musia prispieť k nákladovo efektívnej integrácie decentralizovaných a variabilných obnoviteľných zdrojov energie. Olovené batérie sú dobre známou technológiou s energetickou hustotou podobnou Li-ion batériám pri podstatne nižšej cene. V rámci projektu budú použité najnovšie produkčné technológie pre aktívnu hmotu, separátor, povrchové vrstvy a bipolárne usporiadanie článkov s cieľom dosiahnuť gravimetrickú energetickú hustotu 80 Wh/kg pre LeaPol a 2000 Wh/kg pre LeaCap.
Kind of project:Motivačný program STU ()
Department:Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Project identification:Horizon2020
Project status:Not approved
Project start date :01. 06. 2015
Project close date:01. 06. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0