19. 10. 2019  3:46 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je cestou k znižovaniu emisií CO2. So zvyšujúcim sa podielom obnoviteľnej energie však zároveň rastie potreba skladovania vyrobenej energie. Je preto potrebné vyvinúť novú generáciu technológií pre skladovanie energie s vyšším výkonom, dostupnosťou, životnosťou, výkonom, bezpečnosťou a nižšími nákladmi. Tieto nové a vylepšené technológie skladovania musia prispieť k nákladovo efektívnej integrácie decentralizovaných a variabilných obnoviteľných zdrojov energie. Olovené batérie sú dobre známou technológiou s energetickou hustotou podobnou Li-ion batériám pri podstatne nižšej cene. V rámci projektu budú použité najnovšie produkčné technológie pre aktívnu hmotu, separátor, povrchové vrstvy a bipolárne usporiadanie článkov s cieľom dosiahnuť gravimetrickú energetickú hustotu 80 Wh/kg pre LeaPol a 2000 Wh/kg pre LeaCap.
Druh projektu:Motivačný program STU ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:Horizon2020
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:01. 06. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0