May 25, 2019   9:29 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie

Supervisor: Ing. Eva Babalová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na návrh, analýzu, numerickú simuláciu, testovanie a optimalizáciu parametrov zvárania ľahkých zliatin na báze Al, Mg, Ti, ako aj vysokopevných ocelí a ich kombinácií. V projekte sa predpokladá návrh vhodných technológií spájania kombinácií progresívnych materiálov a príprava vysoko kvalitných zvarových spojov týchto materiálov aplikáciou tavného zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, tlakového zvárania, špeciálnych metód zvárania, ako aj spájkovania.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:PRO-MAT-ZVAR
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 10. 2015
Project close date:15. 10. 2017
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Eva Babalová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ