18. 10. 2019  9:13 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych materiálov s podporou numerickej simulácie

Garant: Ing. Eva Babalová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh, analýzu, numerickú simuláciu, testovanie a optimalizáciu parametrov zvárania ľahkých zliatin na báze Al, Mg, Ti, ako aj vysokopevných ocelí a ich kombinácií. V projekte sa predpokladá návrh vhodných technológií spájania kombinácií progresívnych materiálov a príprava vysoko kvalitných zvarových spojov týchto materiálov aplikáciou tavného zvárania koncentrovanými zdrojmi energie, tlakového zvárania, špeciálnych metód zvárania, ako aj spájkovania.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:PRO-MAT-ZVAR
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:15. 10. 2017
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Babalová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ