22. 9. 2019  21:18 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch

Garant: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zvyšovanie produktivity práce moderných obrábacích strojov súvisí s automatizáciou procesu obrábania, pričom vznikla nutná podmienka - zvyšovania trvanlilvosti rezných nástrojov a zvyšovanie rezných podmienok. Cieľom výskumu je pripraviť vrstvy na báze nových supertvrdých materiálov na báze boridov typu TiB, TiAl-Tib, Tib-Ti. Doterajšie výsledky naznačujú na mimoriadne vlastnosti týchto povlakov (ešte stále v základnom výskume) a je predpoklad, že budú tvoriť bázu nových povlakových materiálov so širokými možnosťami použitia na rezné nástroje. Vďaka výnimočným vlastnostiam sa v posledných výskumoch uvádza, že môžu nahrádzať aj diamantové povlakovanie a tak môžu spľňať vysoké nároky pre moderné progresívne rezné nástroje v technologických aplikáciach. Analytickými metódami bude študovaný mechanizmus tvorby povlakov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza vlastností s cieľom aplikačného výstupu. Ďalej budú overené základné funkcie povlakov s cieľom znížiť intenzitu opotrebenia nástroja a zvýšiť trvanlivosť rezných nástrojov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:1/1138/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0