Oct 20, 2019   1:08 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch

Supervisor: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zvyšovanie produktivity práce moderných obrábacích strojov súvisí s automatizáciou procesu obrábania, pričom vznikla nutná podmienka - zvyšovania trvanlilvosti rezných nástrojov a zvyšovanie rezných podmienok. Cieľom výskumu je pripraviť vrstvy na báze nových supertvrdých materiálov na báze boridov typu TiB, TiAl-Tib, Tib-Ti. Doterajšie výsledky naznačujú na mimoriadne vlastnosti týchto povlakov (ešte stále v základnom výskume) a je predpoklad, že budú tvoriť bázu nových povlakových materiálov so širokými možnosťami použitia na rezné nástroje. Vďaka výnimočným vlastnostiam sa v posledných výskumoch uvádza, že môžu nahrádzať aj diamantové povlakovanie a tak môžu spľňať vysoké nároky pre moderné progresívne rezné nástroje v technologických aplikáciach. Analytickými metódami bude študovaný mechanizmus tvorby povlakov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza vlastností s cieľom aplikačného výstupu. Ďalej budú overené základné funkcie povlakov s cieľom znížiť intenzitu opotrebenia nástroja a zvýšiť trvanlivosť rezných nástrojov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra výrobných systémov (FME)
Project identification:1/1138/04
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2004
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0