14. 10. 2019  17:54 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.UIAM MTF+421 906 068 416T02 3.124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ