6. 6. 2020  23:28 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


   
Pracovníci   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Mária Rešetková, MBA
ZPZV MTF+421 918 646 015T2-124
UIAM MTF+421 906 068 416
T02 3.124

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ