7. 7. 2020  17:43 Oliver
Akademický informačný systém

Projekty


Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefónKancelária
ZPZV MTF
+421 918 646 015
T2-124
UIAM MTF
+421 906 068 416
T02 3.124

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ