22. 9. 2019  16:09 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS

Garant: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.ext SjF+421 (2) 57 296 551

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ