12. 8. 2020  2:13 Darina
Akademický informačný systém

Projekty


Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS

Garant: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:
Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:
3/100103
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0