19. 2. 2020  19:23 Vlasta
Akademický informačný systém

Projekty


JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 466T02 2.121
Mária Rešetková, MBAZPZV MTF+421 918 646 015T2-124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ