18. 1. 2020  5:05 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva