26. 10. 2020  12:14 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2012
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
administratíva