Oct 23, 2019   1:08 p.m. Alojza
Academic information system

Projects


Návrh a výroba segmentov pre tvorbu prípravkov na upínanie tvarovo zložitých súčiastok pri súradnicovom a optickom meraní.

Supervisor: Ing. Michaela Kritikos, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výskumný projekt technického zamerania je orientovaný na riešenie problematiky upínania dielov pri meraní na súradnicovom meracom stroji a optickom 3D skeneri. V danej oblasti vzniká množstvo problémov týkajúcich sa vhodného upínania dielov pri meraní, aby sa zabránilo jeho prípadnému posunutiu a pritom, aby prípravok neobmedzoval meranie dielu v plnom rozsahu v súlade s výkresovou dokumentáciou. Medzi takéto súčiastky môžeme zaradiť plastové súčiastky,strojárske súčiastky ako aj plechové súčiastky zo železných a neželezných kovov. Prípravky sa budú skladať zo segmentov. Skladanie prípravkov zabezpečí ich prispôsobenie k meranej súčiastke.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:NVSP
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 10. 2015
Project close date:15. 10. 2017
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Michaela Kritikos, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ