11. 12. 2019  10:34 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.UMAT MTF742NC 337
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ