23. 10. 2019  9:35 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie nanoštruktúrnych adaptívnych tenkých povlakov vyrobených metódou PVD (Physical Vapour Deposition). Tieto povlaky sú schopné prispôsobiť svojou štruktúrou a správanie s ohľadom na meniace sa environmentálne vplyvy ako teplota, zaťaženie atď. Funkčnosť povlakov však závisí tiež od kvality rozhrania substrát/ povlak. Preto je nutné skúmať tiež štruktúry substrátu, napríklad nástrojové ocele. Pre projekt sa použije metóda plánovaného experimentu. Experimenty sa budú vykonávať na najnovších experimentálnych zariadeniach ako HRTEM (transmisný elektronový mikroskop s vysokou rozlišovacou schopnosťou), FESEM, rontgenový difraktometer, tribotester a scratch-testery, GDEOS (Glow discharge emission optical spectoscopy).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0782-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0