19. 10. 2019  14:07 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie

Garant: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum vytvára predpoklady na vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebných textov zameraných na implementáciu moderných simulačných produktov do predmetov študijného odboru ?Výrobné technológie?. Zabezpečí širšie a komplexnejšie využitie získaného simulačného softvéru Witness, ktorý sa na fakultách vysokých škôl využíva. Výučba v oblasti navrhovania a zdokonaľovania výrobných systémov bude mať s využitím nových učebných textov kvalitatívne vyššiu úroveň. V rámci úlohy sa pripravia prípadové štúdie z jednotlivých odborných problémov tak, aby sa študent bakalárskeho a inžinierskeho štúdia mohol komplexne zoznámiť so všetkými modulmi získaného softvéru.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikace projektu:3/2411/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:30. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0