21. 1. 2020  6:44 Vincent
Akademický informačný systém

Projekty


Improving cognitive skills of the industrial robot

Garant: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:645614, ICT-23-2014
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Bezák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ