9. 12. 2019  10:54 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Improving cognitive skills of the industrial robot

Garant: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Improving cognitive skills of the industrial robot".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Pavol Bezák, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 120NC 209
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver MoravčíkUVPT MTF, Ved REKP REK, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ