15. 11. 2019  16:38 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Improving cognitive skills of the industrial robot

Garant: Ing. Pavol Bezák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:645614, ICT-23-2014
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Pavol Bezák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ