27. 9. 2020  12:39 Cyprián
Akademický informačný systém

Projekty


Lead/ polymer bipolar baterry

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Lead/ polymer bipolar baterry".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ZPZV MTF
+421 918 646 015
T2-124
UVPT MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 118
NC 215
UVPT MTF, ext SjF+421 908 674 115
NC 212
UVPT MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 122NC 219
UVPT MTF, ext UIAM MTF
+421 908 674 124
NC 207

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ