19. 11. 2019  16:43 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Lead/ polymer bipolar baterry

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Lead/ polymer bipolar baterry".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
RNDr. Martin Šulka, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 118NC 215
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.UVPT MTF, ext SjF+421 908 674 115NC 212
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 122NC 219
RNDr. Katarína Šulková, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 118NC 207

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ