24. 1. 2020  2:56 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Lead/ polymer bipolar baterry

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:SEP-210170612, LCE-10-2014
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
RNDr. Martin Šulka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ