19. 1. 2020  2:19 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Lead/ polymer bipolar baterry

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SEP-210170612, LCE-10-2014
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
RNDr. Martin Šulka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ